Klimalarda enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği standartları artık ülkemizde de yürürlükte olacak. Enerji sınıfları da “Sezonsal Verimlilik” olarak adlandırılan yeni kriterlere göre A+, A++ ve A+++ olmak üzere 3 yeni sınıfı daha içerecek şekilde genişletiliyor.

Eskiden tek bir çalışma noktasındaki hava sıcaklığı göz önüne alınarak geliştirilen klimalar şimdi yeni Sezonsal Verimlilik kriterlerine göre farklı hava sıcaklıklarında da tasarruflu ve performanslı çalışacak şekilde teknolojik özelliklerle donatılarak geliştiriliyor. Bu durumda şu anda pazarda A sınıfında yer alan bir klima yeni Sezonsal Verimlilik kriterlerine göre değerlendirildiğinde daha alt bir enerji sınıfına düşebiliyor. Şu anda pazarda en üst enerji sınıfında yer alan bir ürün ile yeni sistemin en üst sınıfı A+++ kategorisine giren bir ürün arasında enerji tüketimi ve dolayısıyla kullanıcının masrafları açısından büyük farklar oluşabilir.

Yeni nesil Mitsubishi Electric klimalar Sezonsal Verimlilik kriterlerine göre A, A+, A++ veya A+++ enerji sınıfında yer almaktadır.
 

Yeni Enerji Yönetmeliği kapsamında, çevreye duyarlı, daha az enerji harcayan ürünlerin kullanımı hedeflenmektedir. Buna ek olarak, yönetmelik yayınlandığında kesinleşecek tarihler dahilinde, minimum enerji sınıflarını karşılayamayan ürünlerin piyasaya arzı kısıtlanacaktır. (ilk aşamada 1. Sınırın altındaki, ikinci aşamada 2. Sınırın altındaki enerji sınıfına sahip ürünler, piyasaya arz edilemeyecektir.)
Mitsubishi Electric’in, yeni yönetmeliğe uygun üretilen klimaları, uygulanacak minimum enerji sınırlarını karşılaması ile geleceğe şimdiden hazırdır.

 

“Çevre Vizyonu 2021” Mitsubishi Electric’in 2021 yılına kadar hedeflediği uzun vadeli çevre yönetim programıdır ve kuruluşunun 100. Yılı olması açısından da 2021 yılı ayrı bir önem taşımaktadır. “Teknoloji ve Eylem” ilkesine dayanan çevre yönetim programı, Dünya’nın ve canlıların korunmasına olumlu katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Programın amaçları:
•Küresel ısınmayı önlemek
•Geri dönüşüm bilincine sahip bir toplum oluşturmak
•Doğa ile uyum içinde yaşama alışkanlığı sağlamak
•Çevre bilincini teşvik etmek

  Sezonsal Performans Katsayısı (SCOP değeri) farklı iklim şartları için Türkiye, 3 iklim bölgesi ile değerlendirilecek, her klimanın üç farklı bölge için de enerji performans katsayıları belirlenecektir. Tüketiciler klima alırken bulundukları bölgenin iklim şartlarına uygun özellikteki klimaları tercih ettikleri zaman maksimum verim ve minimum enerji tüketimi elde edecekler. Yeni kriterlere göre değerlendirilen ve üretilen cihazları almak isteyen tüketiciler  AKLİMA' nın uzman ekiplerinden yardım alabilir.

Ses seviyesi birimi, daha önce verilen iç ve dış ünite ses basıncı değerleri yerine, Yeni Yönetmelik ile, iç ve dış ünite ses gücü değerleri olarak ölçülmektedir. Böylece tüketiciler, split klima sistemlerinin gürültü seviyeleri ile ilgili, satın alma kararlarını etkileyebilecek daha fazla bilgiye ulaşabilecekler ve firmaların ölçüm metodlarındaki farklılıklardan kaynaklanan,tüketicilerde algı karmaşası oluşturan değerlerin de önüne geçilmiş olacaktır. Ses Basıncı dB(A) = Ses Basıncı, sesin bir alan içindeki etkisini tanımlar. Bir iç ünitenin, belirli bir mesafeden algılanan çalışma ses seviyesini belirtir. Ölçüm noktası değişkendir. Ses Gücü dB(A) = Ses Gücü, sesin yalın değerini belirtir. Bir iç ünitenin ürettiği ses seviyesini, mesafeden bağımsız tanımlar.

Yeni Enerji Yönetmeliği kapsamında, çevreye duyarlı, daha az enerji harcayan ürünlerin kullanımı hedeflenmektedir. Buna ek olarak, yönetmelik yayınlandığında kesinleşecek tarihler dahilinde, minimum enerji sınıflarını karşılayamayan ürünlerin piyasaya arzı kısıtlanacaktır. (ilk aşamada 1. Sınırın altındaki, ikinci aşamada 2. Sınırın altındaki enerji sınıfına sahip ürünler, piyasaya arz edilemeyecektir.)
Mitsubishi Electric’in, yeni yönetmeliğe uygun üretilen klimaları, uygulanacak minimum enerji sınırlarını karşılaması ile geleceğe şimdiden hazırdır.

 Bize Ulaşın

0 232 369 25 33